Kontakt

ASAP – Group SK, s.r.o.

Laurinská 11
81101 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 51 882 001
DIČ: 2120829359
IČ DPH: SK2120829359

Konatelia:

Mgr. Martin Peczár
Ing. Genc Prebreza

Bankové spojenie
IBAN : SK86 1100 0000 0029 4202 8356
Tatra Banka, a.s., Bratislava

0948 300 600
info@asapkrtkovanie.sk

Kontaktný formulár