Vysokotlakové čistenie kanalizácie

Vysokotlakové čistenie kanalizácie patrí medzi najefektívnejšie metódy údržby kanalizácie a potrubia. Tento typ čistenia kanalizácie prispieva významnou mierou k predĺženiu životnosti kanalizácie a predchádzaniu havarijných stavov. Ďalšou z výhod oproti ostatným metódam je, že sa okrem opätovného obnovenia prevádzky potrubia čistia zároveň aj steny potrubia od rôznych mastnôt, tukov a iných usadenín.

Pre čistenie kanalizácií používame najmodernejšie vysokotlakové čistenie – čistenie tlakom vody, ktoré je najpoužívanejším spôsobom čistenia kanalizácie vo svete.

 

Vysokotlakové čistenie kanalizácie vykonávame v mestách:

$
Bratislava
$
Senec
$
Pezinok
$
Modra
$
Trnava
$
Hlohovec
$
Galanta
$
Malacky
$
Šaľa
$
Nitra
$
Šamorín
$
Piešťany
$
Nové Mesto nad Váhom
$
Senica