Lapače tukov, čistenie a servis

Lapač tukov je nádoba, ktorá oddeľuje tuk od odpadovej vody. Zvyčajne je súčasťou reštaurácií, hotelov alebo závodných kuchýň, kde je vysoký predpoklad, že do odpadu putuje vo zvýšenej miere tuk a olejové nečistoty.

Lapače tukov si vyžadujú zvýšenú starostlivosť a pravidelný servis, inak dochádza k ich zahlteniu. Vtedy prestávajú plniť svoju funkciu a tuky sa začnú usadzovať na stenách kanalizačného potrubia. Tým vznikajú pre prevádzky vyššie náklady.

Ponúkame čistenie lapačov tukov umiestnených v zemi alebo aj na povrchu. Máme špeciálne cisternové vozidlá aj čerpacie vozidlá, ktoré dokážu čistiť lapače tukov aj na ťažko prístupných miestach.