Vodovodná prípojka a kanalizačná prípojka

Vodovodná prípojka je potrubie, ktoré spája verejnú vodovodnú sieť s vybudovanou kanalizáciou vo vašej nehnuteľnosti. Vďaka nej sa privádza voda z verejného zdroja priamo ku vám domov.

Kanalizačná prípojka funguje na opačnom princípe. Odvádzajú sa ňou odpadové vody z domácnosti do verejnej kanalizácie.

Pripojiť sa na verejný vodovod môžete na základe zmluvy o dodávke vody, ktorú uzatvárate s prevádzkovateľom verejného vodovodu.