Tlaková skúška vodovodného potrubia

Pri kolaudácii novej kanalizácie je tlaková skúška vodovodného potrubia nevyhnutnosťou.

Tlak sa v potrubí meria špeciálnym meracím vakom a utesňovacím vakom nepretržite počas troch minút. Ak sa zistí, že tlak v potrubí klesol pod povolenú hranicu, kamerový systém lokalizuje miesto úniku tlaku.

Po meraní je samozrejmosťou, že vypracujeme a odovzdáme záznam o odbornej skúške.